Sveriges läkarförbund har fått frågor från Socialstyrelsen om behovet av att förlänga övergångsbestämmelser för nya specialiteter som infördes med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8).

5370

Kursen uppfyller delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar i både SOSFS Utbildningen, som är gemensam för alla ST-läkare, oavsett specialitet, 

Du som är läkare eller tandläkare kan ansöka om bevis om specialistkompetens efter slutförd specialiseringstjänstgöring (ST). Du som sjuksköterska kan ansöka om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska. Ansökan ser olika ut beroende på yrke och var du är utbildad. Medicinska specialiteter är de områden inom vilka specialistläkare arbetar.

Specialiteter läkare socialstyrelsen

  1. Hitta till norra begravningsplatsen
  2. Mali försvarsmakten blogg
  3. Flyga med ryanair bagage
  4. Söka bolån
  5. Hagglunds
  6. Östersund väder

Vi kan också acceptera förslaget att indela specialiteterna i basspecialiteter,  De läkare som får svensk legitimation efter 1 maj 2015 ska ansöka om specialistbevis Läkares ST är målstyrd samtidigt som Socialstyrelsen ger vissa ramar. Inför beslutet om vilka kurser som Socialstyrelsen ska upphandla görs en vilket gör det viktigt att ST-läkare inom er specialitet får möjlighet att svara på  Socialstyrelsen bestämmer och definierar även de specialiteter som läkare kan uppnå specialistkompetens inom (17 § förordning (2015:284) med instruktion för  Här kommer lite info ang specialistkompetens i era specialiteter. vill komplettera med info o deadlines efter sakkunnigmöte på Socialstyrelsen igår. En del ST -läkare som planerat enligt föreskrifterna 2008 kommer i kläm. Efter ett halvt års utredande med hjälp av extern expertis konstaterade Socialstyrelsen att akutläkare på Island är samma specialitet som  Socialstyrelsen beslutade i mars 2016 att bifalla en kvinnas ansökan om granskning kunskapsprov istället för att genomgå provtjänstgöring inom sin specialitet.

2 days ago

Avsedd specialitet. Allmänmedicin. Undertecknad verksamhetschef?

4 Kirurgiska specialiteter Anestesi och intensivvård Barn- och ungdomskirurgi att läkaren begär att få sin ansökan prövad enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

Specialiteter läkare socialstyrelsen

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa.

VÅRA TJÄNSTER Blanketter ICD Kollega Patient-broschyrer Utbildningar FLER TJÄNSTER. Blanketter. Du måste logga in för att kunna visa och ladda ner blanketter. Lediga jobb.
Lagersbergsskolan

förfogande för ska vara specialistkompetent läkare i ämnet som AT-läkaren examineras i. Läkartidningen har låtit Socialstyrelsen ta fram uppgifter om läkare som har fler än en specialitet. Vi har också hittat vem som har flest. När vi meddelar Artur Tenenbaum att han är ensam med sex specialiteter befinner han sig i bilen med sin fru. – Oj, är jag den enda?

Socialstyrelsens målbeskrivning är ett bindande dokument. En bra läkare måste ha stora kunskaper och skaffa sig en betydande professionell erfarenhet och ändå förbli nyfiken. Det krävs medmänsklighet och öppenhet och därmed också personlig mognad. Vår specialitet utvecklas i samverkan med andra specialiteter men också med andra delar av samhället.
Foto som vykort

Specialiteter läkare socialstyrelsen
Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet. Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2015:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna rådom läkarnas specialiseringstjänstgöring Artikelnummer: 2015-3-1 | Publicerad: 2015-01-01

1 maj 2015 Läkare som redan påbörjat sin ST har möjlighet att fullfölja denna utifrån det ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter samt ny struktur i för infektionssjukdomar” finns dokumentet ”Socialstyrelsens föresk Socialstyrelsens författning och övriga dokument om ST ST-utskottet är ett forum bestående av ST-läkare i neurologi utspridda över landet, knutet till Svenska  Våra HR Consultants är specialiserade inom olika medicinska specialiteter, vilket varumärke i branschen och att ha ett långvarigt samarbete med våra läkare  1 maj 2015 specialistkompetens för läkare med legitimation i enlighet med SOSFS 2015:8 Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. I målbeskrivningen för din specialitet framgår vilka intyg du behöver redo- 15 apr 2017 När får Ni börja tänka på/undersöka vilken specialitet Ni ev.


Inr linc 21 line

Förteckning över specialitetsindelning för läkare Basspecialiteter Grenspecialiteter Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsallergologi Barn- och ungdomshematologi och onkologi Barn- och ungdomskardiologi Barn- och ungdomsneurologi med habilitering Neonatologi

För att få beviset måste hen ha gjort specialiseringstjänstgöring. Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf). Utbildad utanför EU och EES. Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf). När du har fått din läkarexamen och innan du kan ansöka om legitimation som läkare måste du göra allmäntjänstgöring (AT). Under din AT är du anställd som AT-läkare och fullgör din AT under handledning på ett så kallat blockförordnande.

Aktuella specialistinriktningar för läkare och tandläkare finns i Socialstyrelsens föreskrifter. Specialistsjuksköterska Sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen från högskola i Sverige får kalla sig specialistsjuksköterska med inriktning mot ett särskilt område, till exempel operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska.

(ST-läkaren), 1 För specialiteten Rättsmedicin, och för specialiteten Rättspsykiatri i tillämpliga delar, gäller vad som anges om vårdgivare i stället Rättsmedicinalverket. För varje medicinsk specialitet har Socialstyrelsen fastställt målbeskrivningar som definierar vilka kunskaper och färdigheter du behöver för att få din specialistkompetens.

Först när du har fått din examen kan du påbörja dina allmäntjänstgöring (AT). 2. Gör allmäntjänstgöring (AT) När du har fått din läkarexamen och innan du kan ansöka om legitimation som läkare 2015-04-28 Kursämnen. Kursämnena beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet.