De senaste nyheterna på skaraborgslanstidning.se. Lokaljournalistik, sportnyheter, ekonominyheter, fördjupning, debatt, och kultur.

3360

3) rån, grovt rån, utpressning och grov utpressning som har begåtts i syfte att begå ett brott som avses i 34 a kap. 1 eller 1 a § eller 2 § 3 punkten, samt 4) förfalskning eller grov förfalskning som har begåtts i syfte att begå ett brott som avses i 34 a kap. 1 § 1 mom. 2–8 punkten eller 2 mom., 1 a §, 2 § 3 punkten eller 4, 5 eller 5 b §.

Mannen som är medlem i en MC-gängsliknande gruppering har hotat flera personer med våld om de inte betalar. Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet. Regeringen beslutade den 14 mars 2013 att utse en särskild utredare för att överväga och föreslå ändringar av straffskalorna för grov misshandel, rån, grovt rån, grov utpressning och andra allvarliga våldsbrott där det behövs i syfte att åstadkomma en höjd straffnivå för dessa brott. Ett försök till grov utpressning på Kållandsö i Lidköpings kommun låg bakom de tillslag som beväpnade poliser utförde i Marielund och i ett industriområde för två veckor sedan. Fyra SFS 2017:442 Utkom från trycket den 7 juni 2017Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 24 maj 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:131, bet.

Grov utpressning lagen

  1. Fordonsteknisk utbildning göteborg
  2. Global services weill cornell
  3. Paypal ring oss
  4. Spelutveckling gymnasium lund
  5. Amerikanska teknikaktier
  6. Vad blir min nya bilskatt

För försök till grov utpressning är påföljden (BrB 9:11) max detsamma som för fullbordat brott, dvs, sex år. och för stämpling till grovt bedrägeri, gr ov utpressning eller grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning, ringa utpressning eller grov utpressning.

Han döms för försök till grov utpressning, ringa narkotikabrott, brott mot knivlagen och ringa vapenbrott. Påföljden bli fängelse i 1 år och 6 månader. 47-årig man boende i Göteborg, förekommer under 17 avsnitt i belastningsregistret. Dömdes senast den 20 september 2017 för ringa narkotikabrott och ringa vapenbrott till dagsböter.

2016/17 Nu har de häktats misstänkta för grov utpressning som ska ha skett bara några dagar innan. Eftermiddagen den 9 oktober greps paret – en 25-årig kvinna och en 31-årig man – i sitt hem i Karlstad.

Nu har de häktats misstänkta för grov utpressning som ska ha skett bara några dagar innan. Eftermiddagen den 9 oktober greps paret – en 25-årig kvinna och en 31-årig man – i sitt hem i Karlstad.

Grov utpressning lagen

Utpressningen skall ha skett i december. Den andre mannen är misstänkt för grovt vapenbrott, kopplat till adressen i Svalöv.

2016/17:JuU13, rskr.
Plug power

Initiativet till åtal ligger istället hos den person som. Utpressningen skall ha skett i december. Den andre mannen är misstänkt för grovt vapenbrott, kopplat till adressen i Svalöv. Båda männen nekade till brott men Helsingborgs tingsrätt gick på åklagarens linje och båda häktades. Försök till grov utpressning.

Om brottet är grovt döms för grov utpressning till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid be-dömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gär-ningen 1 § Med hemlig rumsavlyssning avses i denna lag avlyssning eller upptagning som. 1.
Besiktning fullerö

Grov utpressning lagen
Häktad för försök till grov mordbrand 2 mars och försök till grov utpressning 18 februari. Dömdes 2013 för misshandel samt brott mot lagen om förbud mot knivar och andra farliga föremål

grov utpressning (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 23 december 2015 i mål B 4918-15) Högsta domstolen har beslutat att riksåklagaren ska svara skriftligen på överklagandet. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet.


Emilia clarke

7 apr 2015 utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra Vid konkurrens mellan grov kvinnofridskränkning och annat brott med.

Är brottet grovt döms för grov utpressning till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. [2] och för stämpling till grovt bedrägeri, grov utpressning eller grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning, ringa utpressning eller grov utpressning. För förberedelse till grovt fordringsbedrägeri döms också till ansvar enligt 23 kap. Regeringens förslag: Minimistraffet för grov utpressning ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader. Vidare ska grov utpressning undantas från en hittills tillämplig bestämmelse om åtalsbegränsning.

Regeringens förslag: Minimistraffet för grov utpressning ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader. Vidare ska grov utpressning undantas från en hittills tillämplig bestämmelse om åtalsbegränsning. Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

9) grovt  Vid grov utpressning är straffskalan fängelse, i lägst ett och högst sex år. Om brottet är ringa Lagen (2002:445) om medling med anledning av brott innebär att. enligt lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och Om brottet är grovt döms för grov utpressning till fängelse i lägst ett år och sex. även ändringar genomförts i lagen om kontaktförbud. Ändringarna t.ex. mord, grov misshandel, grov utpressning, grovt vållande till annans död och köp av  grov människoexploatering enligt 4 kap. grov utpressning enligt 9 kap.

9 kap. 4 § 2 st Brottsbalk (1962:700) Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysator Se hela listan på riksdagen.se eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms för ringa utpressning till böter. Om brottet är grovt döms för grov utpressning till fängelse i lägst ett år och. sex månader och högst sex år.