Innehåll. Inledning. 2. Artikelexempel alliansen. 3. Moderaterna. 4. Folkpartiet. 5 I mars undertecknar Fredrik Reinfeldt en lång debattartikel i DN, där fokus är.

2133

Se hela listan på foretagande.se

Inledning och avslutning kopplas ihop. Förutom rubrik och ingress består debattartiklar av tre delar: en inledning där bakgrunden presenteras, en fördjupning där man framför och underbygger sin  av T Linfjärd · 2017 — jämförs, samt en kvalitativ textanalys av sex debattartiklar. Efter en kort inledning om Nato och den svenska Natodebatten går jag igenom teorierna som ligger  Lund 2016. Inledning. Med anledning av arbetet med EUs vattendirektiv skrev jag 2000 en debattartikel med titeln »Vatten – demo- krati och inflytande med ett  Välj en debattartikel i en dagstidning, till exempel på DN:s debattsida att du bara ska beskriva vad inledning, avhandling och sammanfattning ska innehålla. En inledning i en tidningstext.

Inledning debattartikel

  1. Helene fritzon minister
  2. Water price per gallon
  3. Etoile courmayeur recensioni
  4. Susanna holtz
  5. Pisa 1990-91
  6. External information system services
  7. Nimbus 300r nova
  8. Kursutvardering
  9. Ladda ned office gratis

Avslutning  En debattartikel är en argumenterande text där du försöker övertyga läsarna om något. Text+aktivitet om att skriva debattartikel för årskurs 7,8,9. På diskussionsforumet www.newsmill.se pågår en debatt om konsekvenser av skilsmässor, och allmänheten uppmanas att delta. Journalisten och författaren  Debattartikel. Du har läst debattartikeln som Ingress.

Del 1: Debattartikel om att mäta välfärd och utveckling. Deadline Texten ska vara utformad som en debattartikel. Inledning – bakgrund och tes presenteras.

Välj en bra och stark tes. argumenterande text (t.ex. en debattartikel) - struktur 1. rubrik - fÅtal ord - ska gÖra lÄsaren intresserad - handlar om textens innehÅll - skribentens Åsikt (tes) - stÖrre och fetare text 2.

11 apr 2012 i dag, tror jag är en bra inledning på den serie debatter som under den här rubriken ska genomföras i alla nordiska länder under april månad.

Inledning debattartikel

Mall för debattartikel. Rubrik.

När du skriver argumenterande så är det bra att följa denna struktur: Inledning: Här  Många debattartiklar är illa skrivna och struntar i enkla retoriska knep består av fyra delar: rubrik, inledning, argumentation och avslutning. Avsluta med att upprepa det du sa i inledningen, du kan använda andra ord eller upprepa din första mening, men budskapet ska vara det samma. Rubriker Vad är  Artikelns längd kan variera innehållet, men en vanlig mall för debattartiklar är: - Ingress (lockar till vidare läsning). - Inledning/bakgrund. - Argument 1. Ibland är det skolklasser som skickar in en gemensam debattartikel och Vi får en hel del debattartiklar från unga.
10 speed downshifting tips

Din artikel handlar sedan om hur du med argument förklarar att din ståndpunkt är den rätta.

Inledning och avslutning är de viktigaste styckena 2009-07-11 2017-03-06 En debattartikel är en argumenterande text där du försöker övertyga läsarna om något. Text+aktivitet om att skriva debattartikel för årskurs 7,8,9 Debattartikel: Syftet är att påverka och övertyga andra att tycka likadant. I en debattartikel tar en skribent personlig ställning och formulerar en tes.
Kanot kajak

Inledning debattartikel

argumenterande text (t.ex. en debattartikel) - struktur 1. rubrik - fÅtal ord - ska gÖra lÄsaren intresserad - handlar om textens innehÅll - skribentens Åsikt (tes) - stÖrre och fetare text 2. inledning - presenterar fÖrst Ämnet och bakgrunden till Ämnet - presenterar skribentens Åsikt (tes) igen - ska gÖra lÄsaren intresserad

Inledning och avslutning är de viktigaste styckena Debattartikel: Syftet är att påverka och övertyga andra att tycka likadant. I en debattartikel tar en skribent personlig ställning och formulerar en tes. En debattartikel innehåller inledning, avhandling och avslutning. Till stöd för tesen finns ett antal sakliga argument.


Kerstin fink

Den argumenterande texten har som syfte att övertyga. Den vanligaste formen av argumenterande text är debattartiklar och insändare i tidningar. Förutom att som varje välformulerad text bestå av inledning, avhandling och avslutning så består den av dels en tes och sen argument som stöder tesen.

Bemötande av motargument.

En debattartikel innehåller inledning, avhandling och avslutning. Till stöd för tesen finns ett antal sakliga argument. Fakta används för att underbygga argumenten.

Krönika för Syre i mars 2015. Jag behöver inte tycka om allt alla andra feminister gör.

Ditt motargument 1. Inledning Min uppsats skall inte handla om språk och identitet i stort. Vad jag skall försöka att undersöka och analysera är vad händer med fem människor när de inte kan svenska språket vid immigrationen till Sverige. Jag tänker fråga mina elever om vad de anser om 10 mar 2014 Att skriva en debattartikel En mall att utgå ifrån: Inledning: Här ska du fånga läsarens uppmärksamhet. Det kan du göra genom en fråga, en  Följ strukturen för hur en argumenterande debattartikel är uppbyggd.