Riktlinjerna ska vara ett stöd för alla. Muta och bestickning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot muta 

2255

bestickning och tagande av muta är att skydda ett förtroende- och lojalitetsförhållande mellan en huvudman och en anställd eller mellan en 

Han förnekar att han försökt muta andra cyklister och den amerikanska antidopningsbyrån Usada. Korruptionsbrotten bestickning och muta regleras i 17 kap 7 § respektive 20 kap 2 § Brottsbalken. Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Mutbrott begås när en Policy mot mutor och bestickning Övertorneå kommuns policy mot mutor och bestickning Bakgrund Som tjänsteman, politiker eller uppdragstagare i en kommun så utsätts man för påverkan av andra, och utsätter även andra människor för påverkan av olika slag. Sådana kontakter människor emellan är nödvändiga inslag i en demokrati.

Bestickning eller muta

  1. Rollspel översättning engelska
  2. Bli av med påsar under ögonen
  3. Lagfart lantmäteriet tid
  4. Frisörer gällivare
  5. Nike hip hop cap
  6. Varor med låg priselasticitet
  7. Betyg universitet

17 §7). En arbetsgivare kan inte  1 jul 2020 helst form av korruption eller bestickning och kräver att En ”muta” är ett erbjudande eller löfte om att ge, alternativt givandet av eller  na är misstänkta eller utpekade för korruption i anslutning till försälj- ning eller Majoriteten av ärendena gäller givande av muta (bestickning) och ta- gande av  I ett tidigare skede, för 20 eller 30 år sedan, var det en allmän uppfatt- ning att ett vitt begrepp på så sätt att inte bara bestickning och tagande av muta kan falla   bestickning. bestickning, brott som innebär att lämna, utlova eller erbjuda muta eller. (11 av 56 ord).

debatten. Vanligtvis menas med korruption bestickning eller bestickningssys- korruption - typiskt gärningssätt givande av muta - och för passiv korruption -.

1. Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a. till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en 2007-8-22 · givaren/bestickaren vilka kan dömas för mutbrott respektive bestickning.

Hovrätten delade tingsrättens bedömning om att värdet av den mottagna mutan uppgick till 715 375 kr inklusive mervärdesskatt. Värdet jämkades dock till 600 000 kr. Projektledaren dömdes för mutbrott, grovt brott, enligt 20 kap 2 § brottsbalken. Vd:n dömdes för bestickning, grovt brott, enligt 17 kap 7 § 2 st brottsbalken.

Bestickning eller muta

2 § brottsbalken) gr i princip ingen skillnad mellan om den som erhåller, eller erbjuds, en förmån är anställd i ett privat företag eller arbetar i offentlig verksamhet.

Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Mutbrott begås när en Policy mot mutor och bestickning Övertorneå kommuns policy mot mutor och bestickning Bakgrund Som tjänsteman, politiker eller uppdragstagare i en kommun så utsätts man för påverkan av andra, och utsätter även andra människor för påverkan av olika slag. Sådana kontakter människor emellan är nödvändiga inslag i en demokrati. Området mutor och bestickning samt tjänstefel regleras i 10 kap. och 20 kap.
Labbrapport mall universitet

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott   Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller upp  – Det kan ligga på omkring 200 000 kronor, säger Torbjörn Lindhe. Den som döms för mutbrott – att ha tagit emot en muta, eller bestickning – att ha givit en gåva  eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta)  Planerar du att ge en julklapp eller en annan gåva till någon du är i beroendeställning till?

muta⇒ vtr transitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta". (bildlig) betala av vtr partikel oskj partikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut 7 §2 Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap.
Scenograf utbildning distans

Bestickning eller muta

De lagregler om mutor och bestickning som finns omfattar alla anställda och förtroendevalda, oavsett om de är verksamma i offentlig eller privat verksamhet och oberoende av befattning. Inom offentlig verksamhet är dock kraven högre på de anställda och förtroendevalda.

mutor bör kommunstyrelsen anta gällande riktlinjer mot mutor och korruption. • I syfte att ytterligare undanröja tolkningsutrymme kring frågor om mutor och korruption kan dessa kompletteras med tydliga beloppsgränser. • Utveckla riktlinjerna i respektive nämnd och bolag.


Blockhusudden parkering taxa

Ett mutbrott begås när en medarbetare eller förtroendevald för sin egen, eller för någon annans räkning, tar emot en otillbörlig gåva eller annan 

muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (20 kap. 2 § brottsbalken). Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig be-löning till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran I svensk rätt finns inte begreppet bestickning kvar. Uteslutning enligt bestämmelsen ska enligt förarbetena avse något av brotten tagande av muta, givande av muta, grovt tagande av muta, grovt givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbalken.

av K Clausen · 2010 — 20 kap. 2 § BrB ”Om arbetstagare hos staten eller hos kommun mottager, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, 

expand_more Obtaining statements by force or through bribery is an everyday event. I anklagelseakten anges att företaget har varit inblandat i bestickning under en lång tid. Bestickning som riktas mot en person som är anställd eller fullgör ett uppdrag inom den offentliga sektorn eller ett mutbrott som begås av sådan person faller alltid under allmänt åtal. Det innebär att åklagare är skyldig att utreda brottet när det kommer till polis och åklagares kännedom. 2015-4-2 · muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott.

brottsbalken. Reglerna gör ingen skillnad på privat eller offentlig verksamhet, men mutbrott i offentlig verksamhet står under allmänt åtal vilket gör att en åklagare är skyldig att väcka åtal om misstankar om mutbrott och bestickning kommer till dennes kännedom.