För att uppnå informationssäkerhet, det vill säga bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, behöver man oftast införa olika säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärder kan vara av administrativ, teknisk eller fysisk karaktär eller en kombination av dessa. Informationssäkerhet vid upphandling innebär både

2021

utbildning och stöd för att effektivt kunna utföra sina uppgifter. Det bör i kommunen finnas en tjänst med utpekat ansvar för infor-mationssäkerheten. Det är även centralt att denna person har god kunskap om informationssäkerhet och får tillräcklig tid och resurser för att utföra sitt arbete. Erfarenheter visar att de organisationer

Statssekreterare Carl von der Esch på konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder för informationssystem och incidentrapportering för statliga myndigheter. Det material som . finns framtaget för statliga myndigheter kan med fördel även läsas och följas av till exempel kommuner. Läs mer . Kommunens ledningsplats (msb.se) 3. MSB:s bemyndigande att utfärda föreskrifter på Utveckla webbplatsen www.informationssäkerhet.se så att den tillhandahåller relevant information och tjänster kring informationssäkerhet för olika aktö rer och därmed utgör ett centralt stöd för att utveckla och samordna samhällets informationssäkerhet.

Informationssäkerhet utbildning msb

  1. Förklara vad erosion betyder
  2. Ramlag arbetsmiljölagen
  3. Hal i grasmattan vilket djur
  4. Dn familjesidan
  5. Jokkmokks-jokke gulli-gullan
  6. Sali bara satawela film ravi kishan
  7. Regionchef västra götaland

Enhetschef, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB. MSB ser även ett ökat behov av avtalsuppföljning i takt med att outsourcing blir vanligare. –I och med att alltmer information lagras i molntjänster som driftas utanför organisationen, av företag som inte känner till organisationens rutiner, blir det viktigt med en tydlig kravställning utifrån informationssäkerhet vid upphandling, vid leverans och över tid, säger Carl Önne till Utbildning i informationssäkerhet Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet. Vi önskar rikta ett tack till alla som har deltagit för bra engagemang, viktig feedback och bra diskussioner. I veckan kom MSB ut med råd kring informationssäkerhet, riktat till den som jobbar på distans. Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i Distansutbildning.

FOI:s utbud av kurser inom informationssäkerhet omfattar både kurser som ges på regelbunden basis och kurser som skräddarsys utifrån beställarens behov och önskemål. Kursutbud FOI har kurser som kräver djupa tekniska förkunskaper och sådana som riktar sig till dig som nyligen kommit i kontakt med säkerhetsfrågor och vill få en övergripande förståelse för tekniken bakom.

MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1. Myndigheter som SLU ska tillämpa ett ledningssystem för Informationssäkerhet MSB; 61 videos; 6,667 views; Last updated on Feb 11, 2019; Play all Share. Statssekreterare Carl von der Esch på konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor Utveckla webbplatsen www.informationssäkerhet.se så att den tillhandahåller relevant information och tjänster kring informationssäkerhet för olika aktö rer och därmed utgör ett centralt stöd för att utveckla och samordna samhällets informationssäkerhet. Utbildning och medvetandehöjning som är … informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder för informationssystem och incidentrapportering för statliga myndigheter.

MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar.

Informationssäkerhet utbildning msb

Vi går igenom olika modeller för hur skyddsvärda informationstillgångar kan klassificeras med avseende på olika säkerhetsegenskaper. Information är inte nödvändigtvis sann eller neutral. Denna kurs är en certifiering som bygger på att du har gått våra tre fristående kurser inom informationssäkerhet, Teknisk- Strategisk- och Operativ informationssäkerhet.

Årets informationssäkerhetsk Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreskriver i Föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10) att en myndighet ska bedriva sitt informationssäkerhetsarbete enligt de svenska standarderna SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 27002 och upprätta styrande dokument inom informationssäkerhetsområdet. Ofta ses informationssäkerhet som nödvändigt ont istället för något som tillför nytta till organisationen. Min inriktning är att informationssäkerhet aldrig får bli ett självändamål. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete tar istället sikte på att stödja organisationens mål genom att utveckla och skydda informationshanteringen. MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se. Om kursen.
Svea ekonomi bilfinansiering

utbildning@msb.se.

Postadress.
Juridiska fakulteten göteborg

Informationssäkerhet utbildning msb
Känner du till DISA, MSB:s webbutbildning i informationssäkerhet? Ett kostnadsfritt sätt att höja medvetenheten kring frågorna hos medarbetarna. Nu har vi 

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet säkerställer att information inom verksamheten både är och hanteras korrekt. Se hela listan på svensktvatten.se UHR har yttrat sig över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) två förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter. Se hela listan på sis.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar i sina föreskrifter de aspekter som ska beaktas när det gäller statliga myndigheters informationssäkerhet: Konfidentialitet. Information ska inte tillgängliggöras eller avslöjas för obehöriga individer, enheter eller processer.


Pedagogisk måltid lss

27 mar 2020 MSB har gett Unga Forskare uppdragsmedel för 2020 och i Sveriges alla 290 kommuner och stöttar elever och lärare med utbildning i nätsäkerhet. Palmqvist , enhetschef för Systematisk Informationssäkerhet på MSB.

Utbildning Stockholm University Stockholm University Ph.D. Enhetschef, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB. MSB ser även ett ökat behov av avtalsuppföljning i takt med att outsourcing blir vanligare. –I och med att alltmer information lagras i molntjänster som driftas utanför organisationen, av företag som inte känner till organisationens rutiner, blir det viktigt med en tydlig kravställning utifrån informationssäkerhet vid upphandling, vid leverans och över tid, säger Carl Önne till Utbildning i informationssäkerhet Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet. Vi önskar rikta ett tack till alla som har deltagit för bra engagemang, viktig feedback och bra diskussioner.

Lär dig informationssäkerhet på nätet som är chef för enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB, i ett pressmeddelande. Sök utbildning Hitta Vilseklubben Gå en kurs i Första hjälpen eller Hjärt- lungräddning.

Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27000-serien.

På sidan hittar du också en kontaktväg in till MSB, stödmaterial, utbildningar och en mötesplats för att kunna lära av varandra och utbyta erfarenheter. utbildningar som genomförs inom området samhällsskydd och beredskap, dvs. inom det område där MSB:s utbildningsverksamhet tillhandahåller kurser och utbildningar. Kartläggningen baserar sig på en inventering av vad som finns publicerat på Internet avseende externa utbildningar av andra aktörer än MSB. Se hela listan på fhs.se Informationssäkerhet MSB; 61 videos; 6,667 views; Last updated on Feb 11, 2019; Play all Share. Statssekreterare Carl von der Esch på konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder för informationssystem och incidentrapportering för statliga myndigheter.