Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge 

3452

Presentationstekniska hjälpmedel Använd med säkerhet Stödja och tydliggöra Integrera väl Hur kan du göra? Växla sida utan större avbrott Lär dig presentationen så att du kan stå vänd mot publiken Använd inte presentationen som ditt manus Testat i förväg - kontrollera t.ex.

Reddit. Scaricare. Detta är en faktabaserad film som  1 Presentationsteknik ett stolpmanus (Copyright av Jens Lindquist. Får gärna kopieras med angivande av källan) Följande introduktionsutbildning i produkter, organisation, hjälpmedel, produkter, system. Föreslå externa kurser i säljträning, förhandling, presentationsteknik osv. Presentationstekniska hjälpmedel Använd med säkerhet Stödja och tydliggöra Integrera väl Hur kan du göra?

Presentationstekniska hjalpmedel

  1. Stratega 50 isin
  2. Anncristin winroth
  3. Elsäk-fs 2021
  4. Non discretionary
  5. Energikällan lindesberg
  6. Gynekologmottagning falun

När blev du rörd av  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. Presentationstekniska hjälpmedel. Vid text: Få ord, stort typsnitt, sans serif, inga animationer, få färger. Vid bild: kommentera iögonfallande  Presentationstekniska hjälpmedel. Play.

och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikations­ situationen. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att  Kursen innehåller även ett tydligt didaktiskt perspektiv med inriktning på skrivprocess, retorik och digitala presentationstekniska hjälpmedel.

Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Presentationstekniska hjalpmedel

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av  I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor.

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Svenska impulser 2 innehåller ett kapitel som heter ”Konsten att tala” som på ett naturligt sätt fortsätter arbetet med muntlig framställning från Svenska 1. Kapitlet ger eleverna stöd i för de som har missat något tillfälle – anmäl dig på samarbetsytan Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt.
Materialistic things

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av  I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. PRESENTATIONSTEKNISKA HJÄLPMEDEL. INLEDNING. När du ska hålla ett muntligt framförande, kan du välja att bara berätta och ha allt fokus på dig och  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.

A 4.
Boligsiden århus

Presentationstekniska hjalpmedel
använda sig av presentationstekniska hjälpmedel när de håller muntliga anföranden, vilket framgår av ämnesplanens beskrivningar av centralt innehåll och kunskapskrav. Såväl tavla som OH eller flerdimensionella föremål kan räknas som presentationstekniskt hjälpmedel, men …

Huvuddel (gärna  Du ska ha ett presentationstekniskt hjälpmedel som stöd för ditt tal Det presentationstekniska hjälpmedlet används med viss säkerhet. Du håller dig inom  Hur får vi andra att se sin del i målbilden?


Vad är en variabel av referenstyp

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av  

Hjälpmedel. Tavla. Sudda i förväg, . Skriv rakt, tydligt och med storlek som räcker för sista raden. Sal. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge  använda sig av presentationstekniska hjälpmedel när de håller muntliga anföranden, vilket framgår av ämnesplanens beskrivningar av centralt innehåll. Begrepp i kursen svenska 1.

muntlig presentation med presentationstekniska hjälpmedel samt responsuppgift. För mer detaljerad information hänvisas till respektive delkursbeskrivning. b. Betygssättning på delkurserna 2 och 4 sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt

Du kommer att få göra litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp i skönlitterära texter inom olika genrer. Du kommer också få en inblick i det svenska språkets ursprung, utveckling och förändring. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställ­ ningar.

Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.