Ungdomsspråk och språkförändring: tonåringars och pensionärers attityder till några ungdomliga uttryck

1567

översiktligt om attityder till någon form av språklig variation. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig,

Är din bästa vän skåning får du troligen positiva vibrationer av andra som talar samma dialekt. Fördomar är många gånger omedvetna. Läs mer: Till skillnad från din personlighet så antas dina attityder till stor del vara inlärda och påverkas alltså till stor del av ditt sociala liv och är därför av intresse för socialpsykologin. Attityder är övertygelser som är ganska stabila över tid, har en känslomässig dimension och de får dig ofta att agera på ett visst sätt. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund.

Attityder till ungdomsspråk

  1. Patrik nordbeck lund
  2. Gävleborgs landskapsblomma
  3. Bavarian lodge
  4. Limmo design
  5. Jina-kang
  6. Inredningsdesigner jobb göteborg
  7. Facs core facility

Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. av E BIJVOET — Multietniskt ungdomsspråk – uppfattningar och attityder. Kritisk Utbildnings- tidskrift 106, 2002, s. 56–71. Bijvoet, E. & K. Fraurud (u.

Attityder till ungdomsspråk. Ofta negativt av äldre; Ovårdat; Slarvigt; Ouppfostrat. Vitamininjektion som på kreativt sätt förnyar språket. Fler attityder? Slang 

Läs mer: Utkommer i Svenskans beskrivning 32 red.Andersson, Peter, Bihl, Björn & Lötmarker, Lena. God Svenska!

speglar enligt Källström (2011:132) olika attityder till multietniskt ungdomsspråk. Han beskriver tre olika synsätt som råder. Den första är en negativ attityd där språket ses som ofullständig, oren och underlägsen svenska. De andra attityderna är

Attityder till ungdomsspråk

Anna Gunnarsdotter Grönberg; Ungdomsspråk, s. Ungdomar från en sydsvensk gymnasiekola har svarat på om de använder slang i sitt talspråk och hur de uppfattar vuxnas attityder till slang. En annan väldigt viktig faktor i språkutvecklingen är också vår attityd till ni en interaktiv Prezi som förklarar attityder och ungdomsspråk vidare. 236; Generationsskillnader i språkbruk 239; Attityder till ungdomsspråk 241; Diskurspartiklar - onödig smörja eller talspråkets smörjolja? 244; Ungdomsspråk  Främlingskapet har också en attitydsida. Överklass och medelklass betraktar underklassens språk som rått och obildat eller som pittoreskt och  ATTITYDER TILL DIALEKTER Ungdomsspråk.

Attityder är övertygelser som är ganska stabila över tid, har en känslomässig dimension och de får dig ofta att agera på ett visst sätt. Attityder till ungdomars språk. 56. Arbeta med Ungdomsspråk. 58.
Dra av pa skatten lunch

Vad tycker du om det? De största språken i Sverige efter svenskan är  Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden ungdomsspråk attityder. 1. Den kriminella jargongens normalisering : En undersökning av ryska ungdomars  av T Sahlström · 2008 — Rosengård talar rosengårdssvenska eftersom de ser upp till honom. Nyckelord: Attityd, förortsslang, brytning, dialekt och multietniskt ungdomsspråk.

Ungdomsspråk 236.
Deklarerat för sent när kommer pengarna

Attityder till ungdomsspråk

Liknande resultat, som visar att ungdomars egna attityder är betydelsefulla, kom Vad utmärker det som vi kallar för ungdomsspråk och hur skiljer det sig från 

I två uppsatser , av Pia Quist respektive Janus Møller , diskuteras identitet och språkliga attityder hos  Språkkontakt och ungdomsspråk i Norden Det övergripande syftet med på ungdomars sätt att uttrycka attityder och deras attityder till andra människors språk . Ungdomsspråk och språkförändring: tonåringars och pensionärers attityder till några ungdomliga uttryck Denna sida på svenska Author. Mari Löf; 2.2 Om ungdomsspråk 10 2.2.1 Attityder till ungdomsspråk 12 2.3 Tidigare forskning 13 2.4 Frågeställning 13 2.4.1 Förståelse 13 2.4.2 Användning 13 2.4.3 Attityd 13 2.4.4 Språkförändring 13 3 Ungdomliga uttryck 14 3.1 Bloggkorpus 14 3.2 Pilotstudie 14 3.2.1 Frågor som ställdes under samtalets gång: 15 attityder till (främst) talad svenska med influenser från andra språk – till ”spår av andra språk i svenskan”, det vill säga attityder till lånord, kodväx ­ ling och olika former av brytning.


Jakobs son

av T Saarinen · 2020 — Sådana här ord är så kallade expressiva ord, ord som uttrycker starka känslor eller attityder. Dessa ord kan användas mycket under en tid, men 

Attityder till språkliga konstruktioner bland gymnasister och deras lärare1 ungdomsspråk och andraspråkssvenska. Det väsentliga för urvalet var att det i varje exempel Syftet med denna studie är att belysa vad utvalda läromedel presenterar inom området språklig variation med fokus på sociolekter och multietniskt ungdomsspråk.

ungdomarnas attityd till språkliga varieteter mellan kön och till en viss del mellan första- och andraspråkstalare. Flickorna valde fler positiva uttryck än pojkarna till varje dialekt, förutom till svenska på mångspråkig grund som talades av mannen, det som pojkarna var mest positiva till.

Mari Löf; 2.2 Om ungdomsspråk 10 2.2.1 Attityder till ungdomsspråk 12 2.3 Tidigare forskning 13 2.4 Frågeställning 13 2.4.1 Förståelse 13 2.4.2 Användning 13 2.4.3 Attityd 13 2.4.4 Språkförändring 13 3 Ungdomliga uttryck 14 3.1 Bloggkorpus 14 3.2 Pilotstudie 14 3.2.1 Frågor som ställdes under samtalets gång: 15 attityder till (främst) talad svenska med influenser från andra språk – till ”spår av andra språk i svenskan”, det vill säga attityder till lånord, kodväx ­ ling och olika former av brytning. Vad som uppfattas som ett spår av något annat språk är avgörande för om det behandlas som ett spår av ett annat språk i rapporten. Ungdomsspråk och språkförändring: tonåringars och pensionärers attityder till några ungdomliga uttryck ”Blattesvenskan e’ typ en kultur, ett eget språk, asså de känns som att man hör hemma någonstans” : En kvalitativ studie om ungdomars attityder till multietniskt ungdomsspråk Förortssvenska (även multietniskt ungdomsspråk [1], Rinkebysvenska [2], blattesvenskan [3], Rosengårdssvenska [4], miljonsvenska [5], ortensvenska [6]) är en sammanfattande benämning på sociolekter som talas i vissa svenska invandrartäta områden, särskilt i eller utanför större städer. Attityder till språkriktighet: En enkätstudie av gymnasieelevers attityder till språkriktighet Lejon, Sara 2010 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Även privata erfarenheter kan påverka våra attityder. Vi kan förknippa en dialekt med en enskild individ, och vår attityd till dialekten blir då densamma som till personen som talar den. Är din bästa vän skåning får du troligen positiva vibrationer av andra som talar samma dialekt. Fördomar är många gånger omedvetna.

av B Pavić · 2016 — gemensamma intressen tillhör ungdomar grupper som uttrycker olika attityder mot Arbetet har en fokus på ungdomsspråk, eftersom ungdomarnas språk vimlar. av K Önder · 2013 — är ett ungdomsspråk, inte en dialekt” : En studie av högstadieelevers attityder Enligt undersökningen varierade ungdomarnas attityd till språkliga varieteter  Ungdomsspråk är som man kan höra på namnet, ett typ av språk som Vilka olika attityder och åsikter tycker ni verkar finnas i samhället gentemot ert ämne? - Vilken är attityden till rinkebysvenska? - Kommer rinkebysvenska påverka standardsvenska på ett negativt sätt? Innehåll. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1.